Hvad er Flexleasing hos BL Leasing?

  • Flexleasing er kørsel i bil på danske plader, hvor der kun betales registreringsafgift i den periode, hvor bilen kører med danske nummerplader.
  • Flexleasing tilbydes med kørsel på danske plader i et tidsrum fra 1 til 36 måneder, afhængig af brugerens ønske. Bemærk at vi ingen begræsning har på antal kørte kilometer.
  • Fordelen ved Flexleasing er størst for biler, hvorpå der ikke er indbetalt moms.
  • Ønsker du alene at køre i din bil i en eller få måneder, rummer Flexleasing store muligheder for både økonomisk og for fleksibelt at kunne bestemme, hvilke perioder der køres i.
  • Flexleasing gør det muligt at skifte mellem flere biler – f.eks. sommer- og vinterbil.
  • Ved Flexleasing undgår du værditab på afgiften, og du har, ved ophør af aftalen, muligheden for at sælge bilen i udlandet, uden afgiftstab, som, ved kørsel på fuldafgift, som minimum vil udgøre 15%, som SKAT tager i “gebyr”, når afgiften skulle søges retur.
  • Flexleasing er både for private og virksomheder.

Herunder kan du læse mere detaljeret om Flexleasing – som ordet antyder, giver Flexleasing en stor fleksibilet.

Fleksibel anvendelse af det danske afgiftssystem
Flexleasing giver mulighed for at køre i køretøjer på danske plader på en yderst fleksibel måde. Flexleasing var i opstarten mest relevant for dem, der ville køre i sommerbiler, vinterbiler, helårsbiler, i den dyre prisklasse samt mobil-homes og motorcykler, på danske plader. Siden har det udviklet sig til også at kunne anvendes til mindre og billigere køretøjer.

Ved kørsel på Flex- og Splitleasingaftale
Bilen købes uden den høje danske afgift. Ved indgåelse af kontrakt hos BL Leasing, betaler vi den forholdsmæssige afgift til den danske stat, hvorefter den indgår i Flex- og Splitleasingaftalen. Der betales kun afgift for de måneder, hvor bilen er indregistreret med danske plader.

Likviditet
Også her er fordelene ved Flexleasing store. Leasingtageren belastes ikke likviditetsmæssigt i forhold til, når der betales den sædvanlige høje danske afgift. Typisk erlægges ca. 30 % af den reelle danske værdi – nemlig bilens pris inklusive moms og afgift. Dermed kan man råde over de resterende 70 % til investeringer eller andet.

Køb og salg af bilen i hele verden
Af flere fordele kan nævnes, at man kører i en bil, der kan sælges i hele verden. Det udvider salgspotentialet markant – ikke mindst på de meget dyre biler.

Afgiftssatser
Flexleasingafgiften er altid fast med satser på mellem 0,5 % og 2 %, alt efter bilens alder. Der er de største fordele ved biler, der er ældre end 36 måneder. Hertil tillægges en “rente” til staten som kompensation for at køre på denne ordning. Denne ”rente” fastsættes 1. januar og 1. juli hvert år, og er den *gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finasielle selskaber. Den er per 1.1.2014 3,9%.

Afgiftssatser på Flexleasing (dansk moms)

  • 1 – 3 måneder: 2 % af vurderet afgift + *rente af restafgift + moms. Estimeret månedlig betaling for kørsel på danske plader er pt. 2,95% inkl. 25% dansk moms
  • 3 – 36 måneder: 1 % af vurderet afgift + *rente af restafgift + moms. Estimeret månedlig betaling for kørsel på danske plader er pt. 1,70 inkl. 25% dansk moms
  • > 36 måneder: 0,5 % af vurderet afgift + *rente af restafgift + moms. Estimeret månedlig betaling for kørsel på danske plader er pt. 1,07% inkl. 25% dansk moms

Kan man få afgift tilbage på biler, der kører på dansk afgift?
Tilbagebetaling af afgifter på biler der føres ud af Danmark: her kan ejere af biler, der allerede er på danske plader, med fordel, søge afgift tilbage. Derved undgår man den store nedskrivning, der er på en bil med afgift.

Hvide plader
Når man vælger at føre sin bil ud af Danmark og dermed få afgiften tilbage, udbetales 85 % af afgiften på den vurderede handelspris. SKAT beregner et “gebyr” på 15 % for at tilbagebetale denne afgift.

Du er altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning, inden du indgår Flexleasingaftalen.